اجمل الالعاب - كودات للمنتديات و المواقع

omani hack

¬°•| عضــو شرف |•°¬
إنضم
18 يونيو 2008
المشاركات
2,128
الإعجابات
0
الإقامة
hack Kingdom
#1
بسم الله الرحمن الرحيم

هذه مجموعة من كودات الالعاب للمنتديات و المواقع

بسم الله نبدأ


********************

لعبة hang man

كود:
var alpha=new Array();
var alpha_index=0;

var bravo=new Array();
var bravo_index=0;

var running=0;
var failnum=0;
var advising=0;

function pick()
{
 var choice="";
 var blank=0;
 
 for (i=0; i<words[index].length; i++)
 {
  t=0;
  for(j=0; j<=alpha_index; j++) 
  if(words[index].charAt(i)==alpha[j] || words[index].charAt(i)==alpha[j].toLowerCase()) t=1;
  
  if (t) choice+=words[index].charAt(i)+" ";
  else 
  {
   choice+="_ ";
   blank=1;
  }
 }  
  
 ********.f.word.value=choice;
  
 if (!blank)
 {
  ********.f.tried.value="  === You Win! ===";
  ********.f.score.value++;
  running=0;
 }
} 


function new_word(form)
{
 if(!running)
 {
  running=1;
  failnum=0;
  form.lives.value=failnum;
  form.tried.value="";
  form.word.value="";
  index=Math.round(Math.random()*10000) % 100;
  alpha[0]=words[index].charAt(0);
  alpha[1]=words[index].charAt(words[index].length-1);
  alpha_index=1;
  bravo[0]=words[index].charAt(0);
  bravo[1]=words[index].charAt(words[index].length-1);
  bravo_index=1;
  pick();
 }
 else advise("A word is already in play!");
}

function seek(letter)
{
 if (!running) advise(".....Click GO to start !");
 else
 {
  t=0;
  for (i=0; i<=bravo_index; i++)
  {
   if (bravo[i]==letter || bravo[i]==letter.toLowerCase()) t=1;
  }

  if (!t) 
	 {
	  ********.f.tried.value+=letter+" "
	  bravo_index++;
	  bravo[bravo_index]=letter;
	  
   for(i=0;i<words[index].length;i++)
  	 if(words[index].charAt(i)==letter || words[index].charAt(i)==letter.toLowerCase()) t=1;
 	 
   if(t)
   {
 	  alpha_index++;
	   alpha[alpha_index]=letter;
	  }
	  else failnum++;
	
   ********.f.lives.value=failnum;
	  if (failnum==6) 
   {
    ********.f.tried.value="You lose - Try again!";
    ********.f.word.value=words[index];
    ********.f.score.value--;
    running=0;
   }
			else pick();
	 }
	 else advise("Letter "+letter+" is already used!");
 }
}

function advise(msg)
{
 if (!advising)
 {
  advising=-1;
  savetext=********.f.tried.value; 
  ********.f.tried.value=msg;
  window.setTimeout("********.f.tried.value=savetext; advising=0;",1000);
 }
}

var words = new Array("","acrimonious","allegiance","ameliorate","annihilate","antiseptic","articulate","authoritative","benefactor","boisterous","breakthrough","carcinogenic","censorious","chivalrous","collarbone","commendable","compendium","comprehensive","conclusive","conscientious","considerate","deferential","denouement","determinate","diffidence","disruption","earthenware","elliptical","entanglement","escutcheon","extinguish","extradition","fastidious","flamboyant","forethought","forthright","gregarious","handmaiden","honeysuckle","hypocritical","illustrious","infallible","lumberjack","mischievous","mollycoddle","nimbleness","nonplussed","obliterate","obsequious","obstreperous","opalescent","ostensible","pandemonium","paraphernalia","pawnbroker","pedestrian","peremptory","perfunctory","pernicious","perpetrate","personable","pickpocket","poltergeist","precipitous","predicament","preposterous","presumptuous","prevaricate","propensity","provisional","pugnacious","ramshackle","rattlesnake","reciprocate","recrimination","redoubtable","relinquish","remonstrate","repository","reprehensible","resolution","resplendent","restitution","retaliation","retribution","saccharine","salubrious","skulduggery","skyscraper","soothsayer","tearjerker","transcribe","turpentine","unassuming","underscore","undertaker","underwrite","unobtrusive","vernacular","waterfront","watertight");

</SCRIPT>


<FORM NAME="f">

<TABLE BGCOLOR=#C0C0C0 BORDER=1>
 <TR>
 <TD COLSPAN=4 ALIGN=RIGHT>
  Score : <INPUT TYPE=TEXT NAME="score" VALUE="0" onfocus="score.blur();" SIZE=2>
  <BR>
  Fails (6): <INPUT TYPE=TEXT NAME="lives" VALUE="0" onfocus="lives.blur();" SIZE=2> 
 </TD>
 <TD COLSPAN=7 ALIGN=CENTER>
  <INPUT TYPE=TEXT NAME="word" VALUE="  --- Hangman ---" onfocus="word.blur();" SIZE=25> 
  <BR>
  <INPUT TYPE=TEXT NAME="tried" VALUE="Click GO to get a word." onfocus="tried.blur();" SIZE=25> 
 </TD>
 <TD COLSPAN=2 ALIGN=CENTER>
  <INPUT TYPE=BUTTON onclick="new_word(this.form);" VALUE=" GO ">  
 </TD>
 </TR>
 <TR>
 <TD><INPUT TYPE=BUTTON VALUE=" A "  onclick="seek('A');"></TD>
 <TD><INPUT TYPE=BUTTON VALUE=" B "  onclick="seek('B');"></TD>
 <TD><INPUT TYPE=BUTTON VALUE=" C "  onclick="seek('C');"></TD>
 <TD><INPUT TYPE=BUTTON VALUE=" D "  onclick="seek('D');"></TD>
 <TD><INPUT TYPE=BUTTON VALUE=" E "  onclick="seek('E');"></TD>
 <TD><INPUT TYPE=BUTTON VALUE=" F "  onclick="seek('F');"></TD>
 <TD><INPUT TYPE=BUTTON VALUE=" G "  onclick="seek('G');"></TD>
 <TD><INPUT TYPE=BUTTON VALUE=" H "  onclick="seek('H');"></TD>
 <TD><INPUT TYPE=BUTTON VALUE=" I  " onclick="seek('I');"></TD>
 <TD><INPUT TYPE=BUTTON VALUE=" J " onclick="seek('J');"></TD>
 <TD><INPUT TYPE=BUTTON VALUE=" K "  onclick="seek('K');"></TD>
 <TD><INPUT TYPE=BUTTON VALUE=" L " onclick="seek('L');"></TD>
 <TD><INPUT TYPE=BUTTON VALUE=" M "  onclick="seek('M');"></TD>
 </TR>
 <TR>
 <TD><INPUT TYPE=BUTTON VALUE=" N "  onclick="seek('N');"></TD>
 <TD><INPUT TYPE=BUTTON VALUE=" O "  onclick="seek('O');"></TD>
 <TD><INPUT TYPE=BUTTON VALUE=" P "  onclick="seek('P');"></TD>
 <TD><INPUT TYPE=BUTTON VALUE=" Q "  onclick="seek('Q');"></TD>
 <TD><INPUT TYPE=BUTTON VALUE=" R "  onclick="seek('R');"></TD>
 <TD><INPUT TYPE=BUTTON VALUE=" S "  onclick="seek('S');"></TD>
 <TD><INPUT TYPE=BUTTON VALUE=" T "  onclick="seek('T');"></TD>
 <TD><INPUT TYPE=BUTTON VALUE=" U "  onclick="seek('U');"></TD>
 <TD><INPUT TYPE=BUTTON VALUE=" V "  onclick="seek('V');"></TD>
 <TD><INPUT TYPE=BUTTON VALUE=" W "  onclick="seek('W');"></TD>
 <TD><INPUT TYPE=BUTTON VALUE=" X " onclick="seek('X');"></TD>
 <TD><INPUT TYPE=BUTTON VALUE=" Y "  onclick="seek('Y');"></TD>
 <TD><INPUT TYPE=BUTTON VALUE=" Z " onclick="seek('Z');"></TD>
 </TR>
</TABLE>

</FORM>

<p align="center"><font face="arial" size="-2">This free script provided by</font><br>
<a href="http://www.eqla3soft.com"><span lang="en-us">
<font face="arial, helvetica" size="-2">eqla3soft.com</font></span></a></p>
----/--------/-------

اختبار الحب

كود:
function calc() {
first = ********.loveform.name1.value.toUpperCase();
firstlength = ********.loveform.name1.value.length;
second = ********.loveform.name2.value.toUpperCase();
secondlength = ********.loveform.name2.value.length;
var LoveCount=0;

for (Count=0; Count < firstlength; Count++) {letter1=first.substring(Count,Count+1);

if (letter1=='L') LoveCount+=2; 
if (letter1=='O') LoveCount+=2; 
if (letter1=='V') LoveCount+=2;
if (letter1=='E') LoveCount+=2; 
if (letter1=='Y') LoveCount+=3; 
if (letter1=='O') LoveCount+=1; 
if (letter1=='U') LoveCount+=3;
}


for (Count=0; Count < secondlength; Count++) {
letter2=second.substring(Count,Count+1);
if (letter2=='L') LoveCount+=2;
if (letter2=='O') LoveCount+=2; 
if (letter2=='V') LoveCount+=2; 
if (letter2=='E') LoveCount+=2;
if (letter2=='Y') LoveCount+=3;
if (letter2=='O') LoveCount+=1;
if (letter2=='U') LoveCount+=3;
}

amount=0;

if (LoveCount> 0) amount= 5-((firstlength+secondlength)/2)
if (LoveCount> 2) amount= 10-((firstlength+secondlength)/2)
if (LoveCount> 4) amount= 20-((firstlength+secondlength)/2)
if (LoveCount> 6) amount= 30-((firstlength+secondlength)/2)
if (LoveCount> 8) amount= 40-((firstlength+secondlength)/2)

if (LoveCount>10) amount= 50-((firstlength+secondlength)/2)

if (LoveCount>12) amount= 60-((firstlength+secondlength)/2)
if (LoveCount>14) amount= 70-((firstlength+secondlength)/2)
if (LoveCount>16) amount= 80-((firstlength+secondlength)/2)
if (LoveCount>18) amount= 90-((firstlength+secondlength)/2)
if (LoveCount>20) amount=100-((firstlength+secondlength)/2)
if (LoveCount>22) amount=110-((firstlength+secondlength)/2)
if (firstlength==0 || secondlength==0) amount= "Err";
if (amount < 0) amount= 0;
if (amount >99) amount=99;

********.loveform.output.value=amount+"%";}


</script>


<center><table width=600 cellpadding=1 cellspacing=0 border=0><tr>
<td align=center valign=top>
</TD>
</TR></TABLE>
</CENTER> 

<DIV align="center"><CENTER>
<p><b><span lang="ar-sa">اختبار الحب</span></b></p>
اختبار الحب بين شخصين ... اكتب اسم الشخص الاول ثم اسم الشخص الثاني واضفط على احسب
<span lang="ar-sa">... تكتب الأسماء بالحروف الإنجليزية فقط</span>.

<FORM name="loveform">

 <P><INPUT value="name1" name="name1" type="text" size="20"> + 
 <INPUT

 value="name2" name="name2" type="text" size="20"> = <INPUT value name="output" type="text" size="6"> <BR>

 <BR>

 <INPUT value="احســب" name="calculate" type="button" value="calculate"

 onclick="calc()"> </P></FORM>

 </CENTER></DIV>

<p align="center"><font face="arial" size="-2">This free script provided by<br>
</font>
<a href="http://www.eqla3soft.com"><span lang="en-us">
<font face="arial, helvetica" size="-2">eqla3soft.com</font></span></a></p>
------------/----------------/------------------

لعبة X,O


كود:
//if IE4/NS6, apply style
if (********.all||********.getElementById){
********.write('<style>.tictac{')
********.write('width:50px;height:50px;')
********.write('}</style>')
}

var sqr1
var sqr2
var sqr3
var sqr4
var sqr5
var sqr6
var sqr7
var sqr8
var sqr9
var sqr1T = 0
var sqr2T = 0
var sqr3T = 0
var sqr4T = 0
var sqr5T = 0
var sqr6T = 0
var sqr7T = 0
var sqr8T = 0
var sqr9T = 0
var moveCount = 0
var turn = 0
var mode = 1

function vari()
{
sqr1 = ********.tic.sqr1.value
sqr2 = ********.tic.sqr2.value
sqr3 = ********.tic.sqr3.value
sqr4 = ********.tic.sqr4.value
sqr5 = ********.tic.sqr5.value
sqr6 = ********.tic.sqr6.value
sqr7 = ********.tic.sqr7.value
sqr8 = ********.tic.sqr8.value
sqr9 = ********.tic.sqr9.value
}
function check()
{
 if(sqr1 == " X " && sqr2 == " X " && sqr3 == " X ")
 {
  alert("مبروك فزت!")
  reset()
 } 
 else if(sqr4 == " X " && sqr5 == " X " && sqr6 == " X ")
 {
  alert("مبروك فزت!")
  reset()
 } 
 else if(sqr7 == " X " && sqr8 == " X " && sqr9 == " X ")
 {
  alert("مبروك فزت!")
  reset()
 }
 else if(sqr1 == " X " && sqr5 == " X " && sqr9 == " X ")
 {
  alert("مبروك فزت!")
  reset()
 }
 else if(sqr1 == " X " && sqr4 == " X " && sqr7 == " X ")
 {
  alert("مبروك فزت!")
  reset()
 }
 else if(sqr2 == " X " && sqr5 == " X " && sqr8 == " X ")
 {
  alert("مبروك فزت!")
  reset()
 }
 else if(sqr3 == " X " && sqr6 == " X " && sqr9 == " X ")
 {
  alert("مبروك فزت!")
  reset()
 }
 else if(sqr1 == " X " && sqr5 == " X " && sqr9 == " X ")
 {
  alert("مبروك فزت!")
  reset()
 }
 else if(sqr3 == " X " && sqr5 == " X " && sqr7 == " X ")
 {
  alert("مبروك فزت!")
  reset()
 }
 else
 {
  winCheck()
  check2()
  drawCheck() 
 } 
}

function check2()
{
 vari()
 drawCheck()
 if(sqr1 == " O " && sqr2 == " O " && sqr3 == " O ")
 {
  alert("لقد خسرت!")
  reset()
 } 
 else if(sqr4 == " O " && sqr5 == " O " && sqr6 == " O ")
 {
  alert("لقد خسرت!")
  reset()
 } 
 else if(sqr7 == " O " && sqr8 == " O " && sqr9 == " O ")
 {
  alert("لقد خسرت!")
  reset()
 }
 else if(sqr1 == " O " && sqr5 == " O " && sqr9 == " O ")
 {
  alert("لقد خسرت!")
  reset()
 }
 else if(sqr1 == " O " && sqr4 == " O " && sqr7 == " O ")
 {
  alert("لقد خسرت!")
  reset()
 }
 else if(sqr2 == " O " && sqr5 == " O " && sqr8 == " O ")
 {
  alert("لقد خسرت!")
  reset()
 }
 else if(sqr3 == " O " && sqr6 == " O " && sqr9 == " O ")
 {
  alert("لقد خسرت!")
  reset()
 }
 else if(sqr1 == " O " && sqr5 == " O " && sqr9 == " O ")
 {
  alert("لقد خسرت!")
  reset()
 }
 else if(sqr3 == " O " && sqr5 == " O " && sqr7 == " O ")
 {
  alert("لقد خسرت!")
  reset()
 }
}

function player1Check()
{
 if(sqr1 == " X " && sqr2 == " X " && sqr3 == " X ")
 {
  alert("Player 1 wins!")
  reset()
 } 
 else if(sqr4 == " X " && sqr5 == " X " && sqr6 == " X ")
 {
  alert("Player 1 wins!")
  reset()
 } 
 else if(sqr7 == " X " && sqr8 == " X " && sqr9 == " X ")
 {
  alert("Player 1 wins!")
  reset()
 }
 else if(sqr1 == " X " && sqr5 == " X " && sqr9 == " X ")
 {
  alert("Player 1 wins!")
  reset()
 }
 else if(sqr1 == " X " && sqr4 == " X " && sqr7 == " X ")
 {
  alert("Player 1 wins!")
  reset()
 }
 else if(sqr2 == " X " && sqr5 == " X " && sqr8 == " X ")
 {
  alert("Player 1 wins!")
  reset()
 }
 else if(sqr3 == " X " && sqr6 == " X " && sqr9 == " X ")
 {
  alert("Player 1 wins!")
  reset()
 }
 else if(sqr1 == " X " && sqr5 == " X " && sqr9 == " X ")
 {
  alert("Player 1 wins!")
  reset()
 }
 else if(sqr3 == " X " && sqr5 == " X " && sqr7 == " X ")
 {
  alert("Player 1 wins!")
  reset()
 }
 else
 {
  player2Check()
  drawCheck() 
 } 
}

function player2Check()
{
 vari()
 drawCheck()
 if(sqr1 == " O " && sqr2 == " O " && sqr3 == " O ")
 {
  alert("Player 2 wins!")
  reset()
 } 
 else if(sqr4 == " O " && sqr5 == " O " && sqr6 == " O ")
 {
  alert("Player 2 wins!")
  reset()
 } 
 else if(sqr7 == " O " && sqr8 == " O " && sqr9 == " O ")
 {
  alert("Player 2 wins!")
  reset()
 }
 else if(sqr1 == " O " && sqr5 == " O " && sqr9 == " O ")
 {
  alert("Player 2 wins!")
  reset()
 }
 else if(sqr1 == " O " && sqr4 == " O " && sqr7 == " O ")
 {
  alert("Player 2 wins!")
  reset()
 }
 else if(sqr2 == " O " && sqr5 == " O " && sqr8 == " O ")
 {
  alert("Player 2 wins!")
  reset()
 }
 else if(sqr3 == " O " && sqr6 == " O " && sqr9 == " O ")
 {
  alert("Player 2 wins!")
  reset()
 }
 else if(sqr1 == " O " && sqr5 == " O " && sqr9 == " O ")
 {
  alert("Player 2 wins!")
  reset()
 }
 else if(sqr3 == " O " && sqr5 == " O " && sqr7 == " O ")
 {
  alert("Player 2 wins!")
  reset()
 }
}

function drawCheck()
{
 vari()
 moveCount = sqr1T + sqr2T + sqr3T + sqr4T + sqr5T + sqr6T + sqr7T + sqr8T + sqr9T 
 if(moveCount == 9)
 {
  reset()
  alert("تعادل") 
 }
}

function winCheck()
{
 check2()
 if(sqr1 == " O " && sqr2 == " O " && sqr3T == 0 && turn == 1)
 {
  ********.tic.sqr3.value = " O "
  sqr3T = 1;
  turn = 0;
 }
 else if(sqr2 == " O " && sqr3 == " O " && sqr1T == 0 && turn == 1)
 {
  ********.tic.sqr1.value = " O "
  sqr1T = 1;
  turn = 0;
 }
 else if(sqr4 == " O " && sqr5 == " O " && sqr6T == 0 && turn == 1)
 {
  ********.tic.sqr6.value = " O "
  sqr6T = 1;
  turn = 0;
 }
 else if(sqr5 == " O " && sqr6 == " O " && sqr4T == 0 && turn == 1)
 {
  ********.tic.sqr4.value = " O "
  sqr4T = 1;
  turn = 0;
 }
 else if(sqr7 == " O " && sqr8 == " O " && sqr9T == 0 && turn == 1)
 {
  ********.tic.sqr9.value = " O "
  sqr9T = 1;
  turn = 0;
 }
 else if(sqr8 == " O " && sqr9 == " O " && sqr7T == 0 && turn == 1)
 {
  ********.tic.sqr7.value = " O "
  sqr7T = 1;
  turn = 0;
 }
 else if(sqr1 == " O " && sqr5 == " O " && sqr9T == 0 && turn == 1)
 {
  ********.tic.sqr9.value = " O "
  sqr9T = 1;
  turn = 0;
 }
 else if(sqr5 == " O " && sqr9 == " O " && sqr1T == 0 && turn == 1)
 {
  ********.tic.sqr1.value = " O "
  sqr1T = 1;
  turn = 0;
 }
 else if(sqr3 == " O " && sqr5 == " O " && sqr7T == 0 && turn == 1)
 {
  ********.tic.sqr7.value = " O "
  sqr7T = 1;
  turn = 0;
 }
 else if(sqr7 == " O " && sqr5 == " O " && sqr3T == 0 && turn == 1)
 {
  ********.tic.sqr3.value = " O "
  sqr3T = 1;
  turn = 0;
 }
 else if(sqr1 == " O " && sqr3 == " O " && sqr2T == 0 && turn == 1)
 {
  ********.tic.sqr2.value = " O "
  sqr2T = 1;
  turn = 0;
 }
 else if(sqr4 == " O " && sqr6 == " O " && sqr5T == 0 && turn == 1)
 {
  ********.tic.sqr5.value = " O "
  sqr5T = 1;
  turn = 0;
 }
 else if(sqr7 == " O " && sqr9 == " O " && sqr8T == 0 && turn == 1)
 {
  ********.tic.sqr8.value = " O "
  sqr8T = 1;
  turn = 0;
 }
 else if(sqr1 == " O " && sqr7 == " O " && sqr4T == 0 && turn == 1)
 {
  ********.tic.sqr4.value = " O "
  sqr4T = 1;
  turn = 0;
 }
 else if(sqr2 == " O " && sqr8 == " O " && sqr5T == 0 && turn == 1)
 {
  ********.tic.sqr5.value = " O "
  sqr5T = 1;
  turn = 0;
 }
 else if(sqr3 == " O " && sqr9 == " O " && sqr6T == 0 && turn == 1)
 {
  ********.tic.sqr6.value = " O "
  sqr6T = 1;
  turn = 0;
 }
 else if(sqr1 == " O " && sqr5 == " O " && sqr9T == 0 && turn == 1)
 {
  ********.tic.sqr9.value = " O "
  sqr9T = 1;
  turn = 0;
 }
 else if(sqr4 == " O " && sqr7 == " O " && sqr1T == 0 && turn == 1)
 {
  ********.tic.sqr1.value = " O "
  sqr1T = 1;
  turn = 0;
 }
 else if(sqr5 == " O " && sqr8 == " O " && sqr2T == 0 && turn == 1)
 {
  ********.tic.sqr2.value = " O "
  sqr2T = 1;
  turn = 0;
 }
 else if(sqr6 == " O " && sqr9 == " O " && sqr3T == 0 && turn == 1)
 {
  ********.tic.sqr3.value = " O "
  sqr3T = 1;
  turn = 0;
 }
 else if(sqr1 == " O " && sqr4 == " O " && sqr7T == 0 && turn == 1)
 {
  ********.tic.sqr7.value = " O "
  sqr7T = 1;
  turn = 0;
 }
 else if(sqr2 == " O " && sqr5 == " O " && sqr8T == 0 && turn == 1)
 {
  ********.tic.sqr8.value = " O "
  sqr8T = 1;
  turn = 0;
 }
 else if(sqr3 == " O " && sqr6 == " O " && sqr9T == 0 && turn == 1)
 {
  ********.tic.sqr9.value = " O "
  sqr9T = 1;
  turn = 0;
 }
 else if(sqr1 == " O " && sqr9 == " O " && sqr5T == 0 && turn == 1)
 {
  ********.tic.sqr5.value = " O "
  sqr5T = 1;
  turn = 0;
 }
 else if(sqr3 == " O " && sqr7 == " O " && sqr5T == 0 && turn == 1)
 {
  ********.tic.sqr5.value = " O "
  sqr5T = 1;
  turn = 0;
 }
 else
 {
  computer()
 }
 check2()
}
function computer()
{
 check2()
 if(sqr1 == " X " && sqr2 == " X " && sqr3T == 0 && turn == 1)
 {
  ********.tic.sqr3.value = " O "
  sqr3T = 1;
  turn = 0;
 }
 else if(sqr2 == " X " && sqr3 == " X " && sqr1T == 0 && turn == 1)
 {
  ********.tic.sqr1.value = " O "
  sqr1T = 1;
  turn = 0;
 }
 else if(sqr4 == " X " && sqr5 == " X " && sqr6T == 0 && turn == 1)
 {
  ********.tic.sqr6.value = " O "
  sqr6T = 1;
  turn = 0;
 }
 else if(sqr5 == " X " && sqr6 == " X " && sqr4T == 0 && turn == 1)
 {
  ********.tic.sqr4.value = " O "
  sqr4T = 1;
  turn = 0;
 }
 else if(sqr7 == " X " && sqr8 == " X " && sqr9T == 0 && turn == 1)
 {
  ********.tic.sqr9.value = " O "
  sqr9T = 1;
  turn = 0;
 }
 else if(sqr8 == " X " && sqr9 == " X " && sqr7T == 0 && turn == 1)
 {
  ********.tic.sqr7.value = " O "
  sqr7T = 1;
  turn = 0;
 }
 else if(sqr1 == " X " && sqr5 == " X " && sqr9T == 0 && turn == 1)
 {
  ********.tic.sqr9.value = " O "
  sqr9T = 1;
  turn = 0;
 }
 else if(sqr5 == " X " && sqr9 == " X " && sqr1T == 0 && turn == 1)
 {
  ********.tic.sqr1.value = " O "
  sqr1T = 1;
  turn = 0;
 }
 else if(sqr3 == " X " && sqr5 == " X " && sqr7T == 0 && turn == 1)
 {
  ********.tic.sqr7.value = " O "
  sqr7T = 1;
  turn = 0;
 }
 else if(sqr7 == " X " && sqr5 == " X " && sqr3T == 0 && turn == 1)
 {
  ********.tic.sqr3.value = " O "
  sqr3T = 1;
  turn = 0;
 }
 else if(sqr1 == " X " && sqr3 == " X " && sqr2T == 0 && turn == 1)
 {
  ********.tic.sqr2.value = " O "
  sqr2T = 1;
  turn = 0;
 }
 else if(sqr4 == " X " && sqr6 == " X " && sqr5T == 0 && turn == 1)
 {
  ********.tic.sqr5.value = " O "
  sqr5T = 1;
  turn = 0;
 }
 else if(sqr7 == " X " && sqr9 == " X " && sqr8T == 0 && turn == 1)
 {
  ********.tic.sqr8.value = " O "
  sqr8T = 1;
  turn = 0;
 }
 else if(sqr1 == " X " && sqr7 == " X " && sqr4T == 0 && turn == 1)
 {
  ********.tic.sqr4.value = " O "
  sqr4T = 1;
  turn = 0;
 }
 else if(sqr2 == " X " && sqr8 == " X " && sqr5T == 0 && turn == 1)
 {
  ********.tic.sqr5.value = " O "
  sqr5T = 1;
  turn = 0;
 }
 else if(sqr3 == " X " && sqr9 == " X " && sqr6T == 0 && turn == 1)
 {
  ********.tic.sqr6.value = " O "
  sqr6T = 1;
  turn = 0;
 }
 else if(sqr1 == " X " && sqr5 == " X " && sqr9T == 0 && turn == 1)
 {
  ********.tic.sqr9.value = " O "
  sqr9T = 1;
  turn = 0;
 }
 else if(sqr4 == " X " && sqr7 == " X " && sqr1T == 0 && turn == 1)
 {
  ********.tic.sqr1.value = " O "
  sqr1T = 1;
  turn = 0;
 }
 else if(sqr5 == " X " && sqr8 == " X " && sqr2T == 0 && turn == 1)
 {
  ********.tic.sqr2.value = " O "
  sqr2T = 1;
  turn = 0;
 }
 else if(sqr6 == " X " && sqr9 == " X " && sqr3T == 0 && turn == 1)
 {
  ********.tic.sqr3.value = " O "
  sqr3T = 1;
  turn = 0;
 }
 else if(sqr1 == " X " && sqr4 == " X " && sqr7T == 0 && turn == 1)
 {
  ********.tic.sqr7.value = " O "
  sqr7T = 1;
  turn = 0;
 }
 else if(sqr2 == " X " && sqr5 == " X " && sqr8T == 0 && turn == 1)
 {
  ********.tic.sqr8.value = " O "
  sqr8T = 1;
  turn = 0;
 }
 else if(sqr3 == " X " && sqr6 == " X " && sqr9T == 0 && turn == 1)
 {
  ********.tic.sqr9.value = " O "
  sqr9T = 1;
  turn = 0;
 }
 else if(sqr1 == " X " && sqr9 == " X " && sqr5T == 0 && turn == 1)
 {
  ********.tic.sqr5.value = " O "
  sqr5T = 1;
  turn = 0;
 }
 else if(sqr3 == " X " && sqr7 == " X " && sqr5T == 0 && turn == 1)
 {
  ********.tic.sqr5.value = " O "
  sqr5T = 1;
  turn = 0;
 }
 else
 {
  AI()
 }
 check2()
}

function AI()
{
 vari()
 if(********.tic.sqr5.value == "   " && turn == 1)
 {
  ********.tic.sqr5.value = " O "
  turn = 0
  sqr5T = 1
 }
 else if(********.tic.sqr1.value == "   " && turn == 1)
 {
  ********.tic.sqr1.value = " O "
  turn = 0
  sqr1T = 1
 }
 else if(********.tic.sqr9.value == "   " && turn == 1)
 {
  ********.tic.sqr9.value = " O "
  turn = 0
  sqr9T = 1
 }
 else if(********.tic.sqr6.value == "   " && turn == 1)
 {
  ********.tic.sqr6.value = " O "
  turn = 0
  sqr6T = 1
 }
 else if(********.tic.sqr2.value == "   " && turn == 1)
 {
  ********.tic.sqr2.value = " O "
  turn = 0
  sqr2T = 1
 }
 else if(********.tic.sqr8.value == "   " && turn == 1)
 {
  ********.tic.sqr8.value = " O "
  turn = 0
  sqr8T = 1
 }
 else if(********.tic.sqr3.value == "   " && turn == 1)
 {
  ********.tic.sqr3.value = " O "
  turn = 0
  sqr3T = 1
 }
 else if(********.tic.sqr7.value == "   " && turn == 1)
 {
  ********.tic.sqr7.value = " O "
  turn = 0
  sqr7T = 1
 }
 else if(********.tic.sqr4.value == "   " && turn == 1)
 {
  ********.tic.sqr4.value = " O "
  turn = 0
  sqr4T = 1
 }
 check2()
}

function reset()
{
 ********.tic.sqr1.value = "   "
 ********.tic.sqr2.value = "   "
 ********.tic.sqr3.value = "   "
 ********.tic.sqr4.value = "   "
 ********.tic.sqr5.value = "   "
 ********.tic.sqr6.value = "   "
 ********.tic.sqr7.value = "   "
 ********.tic.sqr8.value = "   "
 ********.tic.sqr9.value = "   "
 sqr1T = 0
 sqr2T = 0
 sqr3T = 0
 sqr4T = 0
 sqr5T = 0
 sqr6T = 0
 sqr7T = 0
 sqr8T = 0
 sqr9T = 0
 vari()
 turn = 0
 moveCount = 0
}

function resetter()
{
 reset()
}
</SCRIPT>

<FORM NAME="tic">
<p align="center">
<INPUT TYPE="button" NAME="sqr1" class="tictac" value="   " onClick="if(********.tic.sqr1.value == '   ' && turn == 0 && mode == 1) {********.tic.sqr1.value = ' X '; sqr1T = 1; turn = 1; vari(); check();} else if(********.tic.sqr1.value == '   ' && turn == 1 && mode == 2) {********.tic.sqr1.value = ' X '; sqr1T = 1; turn = 0; vari(); player1Check()} else if(********.tic.sqr1.value == '   ' && turn == 0 && mode == 2) {********.tic.sqr1.value = ' O '; sqr1T = 1; turn = 1; vari(); player1Check()} drawCheck()">
<INPUT TYPE="button" NAME="sqr2" class="tictac" value="   " onClick="if(********.tic.sqr2.value == '   ' && turn == 0 && mode == 1) {********.tic.sqr2.value = ' X '; sqr2T = 1; turn = 1; vari(); check();} else if(********.tic.sqr2.value == '   ' && turn == 1 && mode == 2) {********.tic.sqr2.value = ' X '; sqr2T = 1; turn = 0; vari(); player1Check()} else if(********.tic.sqr2.value == '   ' && turn == 0 && mode == 2) {********.tic.sqr2.value = ' O '; sqr2T = 1; turn = 1; vari(); player1Check()} drawCheck()">
<INPUT TYPE="button" NAME="sqr3" class="tictac" value="   " onClick="if(********.tic.sqr3.value == '   ' && turn == 0 && mode == 1) {********.tic.sqr3.value = ' X '; sqr3T = 1; turn = 1; vari(); check();} else if(********.tic.sqr3.value == '   ' && turn == 1 && mode == 2) {********.tic.sqr3.value = ' X '; sqr3T = 1; turn = 0; vari(); player1Check()} else if(********.tic.sqr3.value == '   ' && turn == 0 && mode == 2) {********.tic.sqr3.value = ' O '; sqr3T = 1; turn = 1; vari(); player1Check()} drawCheck()"><br>
<INPUT TYPE="button" NAME="sqr4" class="tictac" value="   " onClick="if(********.tic.sqr4.value == '   ' && turn == 0 && mode == 1) {********.tic.sqr4.value = ' X '; sqr4T = 1; turn = 1; vari(); check();} else if(********.tic.sqr4.value == '   ' && turn == 1 && mode == 2) {********.tic.sqr4.value = ' X '; sqr4T = 1; turn = 0; vari(); player1Check()} else if(********.tic.sqr4.value == '   ' && turn == 0 && mode == 2) {********.tic.sqr4.value = ' O '; sqr4T = 1; turn = 1; vari(); player1Check()} drawCheck()">
<INPUT TYPE="button" NAME="sqr5" class="tictac" value="   " onClick="if(********.tic.sqr5.value == '   ' && turn == 0 && mode == 1) {********.tic.sqr5.value = ' X '; sqr5T = 1; turn = 1; vari(); check();} else if(********.tic.sqr5.value == '   ' && turn == 1 && mode == 2) {********.tic.sqr5.value = ' X '; sqr5T = 1; turn = 0; vari(); player1Check()} else if(********.tic.sqr5.value == '   ' && turn == 0 && mode == 2) {********.tic.sqr5.value = ' O '; sqr5T = 1; turn = 1; vari(); player1Check()} drawCheck()">
<INPUT TYPE="button" NAME="sqr6" class="tictac" value="   " onClick="if(********.tic.sqr6.value == '   ' && turn == 0 && mode == 1) {********.tic.sqr6.value = ' X '; sqr6T = 1; turn = 1; vari(); check();} else if(********.tic.sqr6.value == '   ' && turn == 1 && mode == 2) {********.tic.sqr6.value = ' X '; sqr6T = 1; turn = 0; vari(); player1Check()} else if(********.tic.sqr6.value == '   ' && turn == 0 && mode == 2) {********.tic.sqr6.value = ' O '; sqr6T = 1; turn = 1; vari(); player1Check()} drawCheck()"><br>
<INPUT TYPE="button" NAME="sqr7" class="tictac" value="   " onClick="if(********.tic.sqr7.value == '   ' && turn == 0 && mode == 1) {********.tic.sqr7.value = ' X '; sqr7T = 1; turn = 1; vari(); check();} else if(********.tic.sqr7.value == '   ' && turn == 1 && mode == 2) {********.tic.sqr7.value = ' X '; sqr7T = 1; turn = 0; vari(); player1Check()} else if(********.tic.sqr7.value == '   ' && turn == 0 && mode == 2) {********.tic.sqr7.value = ' O '; sqr7T = 1; turn = 1; vari(); player1Check()} drawCheck()">
<INPUT TYPE="button" NAME="sqr8" class="tictac" value="   " onClick="if(********.tic.sqr8.value == '   ' && turn == 0 && mode == 1) {********.tic.sqr8.value = ' X '; sqr8T = 1; turn = 1; vari(); check();} else if(********.tic.sqr8.value == '   ' && turn == 1 && mode == 2) {********.tic.sqr8.value = ' X '; sqr8T = 1; turn = 0; vari(); player1Check()} else if(********.tic.sqr8.value == '   ' && turn == 0 && mode == 2) {********.tic.sqr8.value = ' O '; sqr8T = 1; turn = 1; vari(); player1Check()} drawCheck()">
<INPUT TYPE="button" NAME="sqr9" class="tictac" value="   " onClick="if(********.tic.sqr9.value == '   ' && turn == 0 && mode == 1) {********.tic.sqr9.value = ' X '; sqr9T = 1; turn = 1; vari(); check();} else if(********.tic.sqr9.value == '   ' && turn == 1 && mode == 2) {********.tic.sqr9.value = ' X '; sqr9T = 1; turn = 0; vari(); player1Check()} else if(********.tic.sqr9.value == '   ' && turn == 0 && mode == 2) {********.tic.sqr9.value = ' O '; sqr9T = 1; turn = 1; vari(); player1Check()} drawCheck()">
</p>
</form>
<p align="center"><font face="arial" size="-2">This free script provided by<br>
</font>
<a href="http://www.eqla3soft.com"><span lang="en-us">
<font face="arial, helvetica" size="-2">eqla3soft.com</font></span></a></p>

-/--/------------------/---------------/

لعبة الثعبان


كود:
function opengame(){
if (********.all)
window.open("game.htm","gamewin","status,width=220,height=260,border=0")
else
alert("You need IE 4+ to play Snake. Sorry")
}
</script>

<a href="#" onClick="opengame();return false">ابدأ لعبة الثعبان</a>

----------/------------/-------------

لعبة لوح الارقام


كود:
<script language="javascript">
		var max = 3;
		var score = 0;
		var moves = 0;
		var ex = 3;
		var ey = 3;
		
		function getElement15(form, name) {
			var k;
			var elements = form.elements;
			for (k = 0; k < elements.length; k++) {
				if (elements[k].name == name) return elements[k];
			}
		}
		
		function press15(form, button) {
			name = button.name;
			x = name.substring(0,1);
			y = name.substring(2,3);
			play15(form, (x-1+1), (y-1+1));
		}
		
		function shuffle15(form, num) {
			for (i = 0; i < num; i++) {
				x = Math.floor(Math.random(4) * 4);
				if (x == 0) { toggle15(form, ex, ey, ex + 1, ey); }
				else if (x == 1) { toggle15(form, ex, ey, ex - 1, ey); }
				else if (x == 2) { toggle15(form, ex, ey, ex, ey + 1); }
				else if (x == 3) { toggle15(form, ex, ey, ex, ey - 1); }
			}
		}
		
		function play15(form, x, y) {			
			if (Math.abs(ex - x) + Math.abs(ey - y) == 1) {
				done = toggle15(form, x, y, x+1, y);
				if (!done) { done = toggle15(form, x, y, x-1, y); }
				if (!done) { done = toggle15(form, x, y, x, y+1); }
				if (!done) { done = toggle15(form, x, y, x, y-1);	}
				moves++;
				if (check15(form)) {
					alert('You win with ' + moves + ' moves!');
					resetboard15(form);
				}
			}
			
		}

		function showrules15() {
			rules = 'لوح الأرقام تعريب إقلاع سوفت \n\n' 
				+ 'هدف اللعبة هو ترتيب \n' 
				+ 'الأرقام من 1 الى 15 بنفس \n'
				+ 'الترتيب اللي ظاهر عندك ببداية اللعبة\n'
				+ 'اضغط على خلط وابدأ اللعب\n'
				+ 'وتفوز اذا رتبت كل الأرقام\n'
				+ 'والمربع اللي يبقى فاضي بالأخير \n'
				+ 'هو اللي بأسفل الزاوية اليمنى';
			alert(rules);
		}
		
		function resetboard15(form) {
			for (i = 0; i < 4; i++) {
				for (j = 0; j < 4; j++) {
					val = 1 + i + (4*j);
					if (val == 16) {
						getElement15(form,i + '_' + j).value = ' ';
					} else {
						getElement15(form,i + '_' + j).value = val;
					}
				}
			}
			score = 0;
			moves = 0;
			ex = 3;
			ey = 3;
		}
	
		function toggle15(form, x, y, x1, y1) {
			if (x < 0 || y < 0 || x > max || y > max) {
				return false;
			}
			if (x1 < 0 || y1 < 0 || x1 > max || y1 > max) {
				return false;
			}

			name = x + '_' + y;
			button = getElement15(form,name);
			name = x1 + '_' + y1;
			button1 = getElement15(form,name);
			if (button.value == ' ' || button1.value == ' ') {
				tmp = button.value;
				button.value = button1.value;
				button1.value = tmp;
				if (button.value == ' ') {
					ex = x;
					ey = y;
				} else {
					ex = x1;
					ey = y1;
				}
				return true;
			}
			return false;
		}
		
		function check15(form) {
			score = 0;
			for (i = 0; i < 4; i++) {
				for (j = 0; j < 4; j++) {
					val = 1 + i + (4*j);
					if (val < 16) {
						if (getElement15(form,i + '_' + j).value == val) {
							score++;
						}
					}
				}
			}
			return score == 15;
		}
	</script>
	
	<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="1">
		<form>
		<tr>
			<td><input style="width:30px;" type="button" name="0_0" value="1" onclick="press15(this.form, this);"></td>
			<td><input style="width:30px;" type="button" name="1_0" value="2" onclick="press15(this.form, this);"></td>
			<td><input style="width:30px;" type="button" name="2_0" value="3" onclick="press15(this.form, this);"></td>
			<td><input style="width:30px;" type="button" name="3_0" value="4" onclick="press15(this.form, this);"></td>
		</tr>
		<tr>
			<td><input style="width:30px;" type="button" name="0_1" value="5" onclick="press15(this.form, this);"></td>
			<td><input style="width:30px;" type="button" name="1_1" value="6" onclick="press15(this.form, this);"></td>
			<td><input style="width:30px;" type="button" name="2_1" value="7" onclick="press15(this.form, this);"></td>
			<td><input style="width:30px;" type="button" name="3_1" value="8" onclick="press15(this.form, this);"></td>
		</tr>
		<tr>
			<td><input style="width:30px;" type="button" name="0_2" value="9" onclick="press15(this.form, this);"></td>
			<td><input style="width:30px;" type="button" name="1_2" value="10" onclick="press15(this.form, this);"></td>
			<td><input style="width:30px;" type="button" name="2_2" value="11" onclick="press15(this.form, this);"></td>
			<td><input style="width:30px;" type="button" name="3_2" value="12" onclick="press15(this.form, this);"></td>
		</tr>
		<tr>
			<td><input style="width:30px;" type="button" name="0_3" value="13" onclick="press15(this.form, this);"></td>
			<td><input style="width:30px;" type="button" name="1_3" value="14" onclick="press15(this.form, this);"></td>
			<td><input style="width:30px;" type="button" name="2_3" value="15" onclick="press15(this.form, this);"></td>
			<td><input style="width:30px;" type="button" name="3_3" value=" " onclick="press15(this.form, this);"></td>
		</tr>
		<tr>
			<td colspan="2">
				<input style="width:62px;" type="button" value="إعادة تعيين" onclick="resetboard15(this.form);">
			</td>
			<td colspan="2">
				<input style="width:62px;" type="button" value="الشروط" onclick="showrules15();">
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td colspan="4">
				<input style="width:126px;" type="button" value="خلط" onclick="shuffle15(this.form,150);">
			</td>
		</tr>
		<tr>
            <td colspan="4" style="font-family:Verdana; font-size:10px;">
                <p align="center"><font color="#0000FF">
                eqla3soft.com</font>
            </td>
        </tr>
        </form>
    </table>
************************

هاذا و مني لكم اجمل تحية​
 
إنضم
19 مايو 2008
المشاركات
1,135
الإعجابات
1
العمر
29
الإقامة
حَيْثُ تَكُوٍنْ حُرٍوٍفِيْ..}
#2
تسلمـ استاذي لجهدك الطيبـ،،
ننتظر جديدك وتميزك القادم

::

كل الود

/

\

/
 
أعلى